X

Kontakti


SIA „Arco Property Management"
Blaumaņa iela 5A-43, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67304167
E-pasts: info@apm.lv

Rekvizīti

Reģ Nr.: 40103361218
PVN Reģ. Nr.: LV40103361218

AS "SEB Banka"
UNLALV2X
LV03UNLA0055002143842

Komunālajiem maksājumiem
AS "SEB Banka"
UNLALV2X
LV47UNLA0055002143826Komanda


Rūdolfs Krauklis
Valdes loceklis
Tālrunis: +37128666683
E-pasts: rudolfs@apm.lv

Olga Sidorova
Grāmatvede
E-pasts: olga@apm.lv

Irina Ornicāne
Biroja vadītāja
Tālrunis: +371 26147826
E-pasts:
irina@apm.lv

Edgars Smilga
Dzīvojamo māju pārvaldnieks
Tālrunis: +371 25696767
E-pasts: edgars@apm.lv

Laura Vārtukapteine
Norēķinu speciālists
E-pasts: norekini@apm.lv

Jānis Liepnieks
Komerctelpu pārvaldnieks
Tālrunis:+371 26515587

Artis Jaunzems
Tehniskais darbinieks

Māris Dzenovskis
Tehniskais darbinieks