X

Par mums

ARCO PROPERTY MANAGEMENT jums piedāvā pilna servisa ēkas uzturēšanu un apkopi sadarbojoties ar labākajiem nozaru ekspertiem.
Vairāk nekā 10 gadus darbojamies īpašumu apsaimniekošanā un uzturēšanā - specializējoties komercīpašumu pārvaldīšanā un daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas segmentā.

Mūsu darbs ietaupa jūsu laiku un līdzekļus, kas saistīti ar jūsu īpašuma apsaimniekošanu:

  • Uzraudzīsim jūsu īpašumu un apakšuzņēmējus,
  • sniegsim padomu un sakārtosim ēku un iekārtu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju,
  • novērsīsim būvniecības defektus pēc īpašuma nodošanas ekspluatācijā, kuri var radīt papildus izdevumus īpašuma uzturēšanā,
  • Nodrošināsim tehnisko ēku auditu sadarbībā ar mūsu ekspertiem. Audits sniegs jums pārskatu par īpašuma tehnisko stāvokli un sniegs ieteikumus īpašuma izmaksu kontrolei.

PIEDĀVĀJAM KVALITATĪVUS PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMUS:
Dzīvojamo māju ciemata apsaimniekošanā;
Daudzīvokļu namu apsaimniekošanā;
Komercīpašumu apsaimniekošanā.

Kvalitāte un vērtības

  • Atbildīga rīcība ir visa pamats. Atbildība sākas ar maziem ikdienas uzdevumiem.
  • Palīdzam uzturēt un celt īpāšuma vērtību.
  • Rūpējamies par apkārtējo vidi, klientiem, sadarbības partneriem un mūsu darbiniekiem.

Mūsu serviss un darbība atbilst

  • -SFS-EN ISO 9001   Kvalitātes vadības sistēmas prasībām
  • -SFS-EN ISO 14001 Apkārtējās vides vadības sistēmas prasībām